Kościół parafialny po remoncie

 

Nowe bramy wejściowe

 

Odrestaurowany mur przykościelny

 

Remont kaplicy cmentarnej

 

Wyremontowany budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej

 

Zabytkowa ambona po remoncie

 

 

     Dzięki skutecznym staraniom Księdza Proboszcza Doktora Jana Cebulaka, nasza parafia otrzymała w 2005 r. środki na realizację projektu „Leonardus”, którego celem jest rewaloryzacja historycznego zespołu sakralno-plebańskiego. Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Należy pamiętać, że uzyskanie funduszy z powyższych instytucji ze względu na duże wymogi formalne jest bardzo trudne. Dlatego tym większa zasługa Ks. Dr. Jana Cebulaka, który zadbał o profesjonalny wniosek, realizację całego szeregu inwestycji i sprawy biurokratyczne.

 

 

 

Najważniejsze inwestycje:

 1. Wymiana więźby dachowej na wieży kościoła
 2. Wcześniejsze wystaranie się o drzewo na rusztowanie i prace ciesielskie
 3. Pokrycie wieży blachą miedzianą
 4. Ponadto na wieży: wykonanie, rewaloryzacja i zabezpieczenie gzymsów, montaż miedzianych żaluzji, wymiana konstrukcji mocowania dzwonów i naprawa zegara
 5. Wymiana i naprawa całej więźby na dachu kościoła
 6. Usunięcie zepsutego ocieplenia nawy głównej i ponowne trwałe ocieplenie
 7. Pokrycie blachą miedzianą całego dachu i naw bocznych kościoła
 8. Wykonanie miedzianych rynien i pełnej obróbki blacharskiej
 9. Zrobienie nowego odwodnienie oraz pionowej izolacji zewnętrznej murów świątyni
 10. Wykonanie od wewnątrz izolacji poziomej według najnowocześniejszej technologii
 11. Kompleksowe odnowienie elewacji całego obiektu sakralnego
 12. Montaż instalacji alarmowej i przeciwpożarowej w świątyni
 13. Założenie w kościele nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania
 14. Remont zakrystii i odnowienie babieńca
 15. Usuwanie starych drzew
 16. Usunięcie starych tynków z muru otaczającego plac kościelny
 17. Generalna naprawa całego muru i przykrycie go płytami z naturalnego piaskowca
 18. Spoinowanie i konserwacja muru
 19. Instalacja iluminacji bryły świątyni i oświetlenia kaplic w murze
 20. Usunięcie starej kostki i położenie nowej, trwałej kostki granitowej wokół kościoła
 21. Osadzenie artystycznie wykonanych z piaskowca stacji Drogi Krzyżowej i kaplic w murze przykościelnym
 22. Wykonanie i

  osadzenie kutych bram wejściowych

 23. Renowacja historycznego wyposażenia: ambony, chrzcielnicy, stalli, konfesjonałów i ołtarza NSPJ

W budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej (stara plebania):

 1. Remont więźby dachowej
 2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi
 3. Wymiana części okien

 

Kaplica cmentarna:

 1. Wykonanie nowej więźby dachowej
 2. Pokrycie dachu blachą wraz z obróbkami blacharskimi
 3. Wymiana okien i drzwi

 

Żywy Pomnik Jana Pawła II (w mijającym roku):

 1. Wykonanie potężnej więźby dachowej
 2. Wymurowanie kominów
 3. Wykonanie ocieplenia dachu w części poddasza
 4. Pokrycie całego dachu blachą
 5. Zamontowanie rynien i okien dachowych
 6. Wykonanie izolacji wkoło fundamentów oraz kanalizacji burzowej i sanitarnej
 7. Wykonanie: przyłączu wody, prądu, kanalizacji.

 

 

Prace w poprzednich latach:

 1. Pamiętamy początek: wyłożenie marmurem prezbiterium; wstawienie nowego kamiennego ołtarza posoborowego, który dziś jest koniecznym wymogiem; zainstalowanie bardzo nowoczesnego oświetlenia oraz nagłośnienia
 2. Wybudowanie murów ogromnego gmachu – Żywego Pomnika Jana Pawła II
 3. Wykonanie drogi dojazdowej do powyższej inwestycji
 4. Doprowadzenie energii elektrycznej na cmentarz, założenie oświetlenia
 5. Wykonanej elektryfikacji kaplicy cmentarnej, która pełni rolę kostnicy

 

    W tym ogromie inwestycji podejmowanych przez Ks. Proboszcza Dr. Jana Cebulaka na szczególne podkreślenie zasługuje to, że wszystkie dzieła wykonywane są bardzo solidnie i wysoce profesjonalnie z uwzględnieniem najnowocześniejszych metod i zgodnie z wymogami konserwacji zabytków. Tak oto nasza parafialna świątynia dla Bożej Chwały została gruntownie odrestaurowana, zabezpieczona, osuszona i jest ogrzewana. Stała się piękniejsza i mocniejsza.

     Wspierajmy materialnie i modlitwą te wielkie dzieła, a Pan Bóg Wszechmogący obdarzy Łaskami Parafian co dbają o Jego Dom.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żywy Pomnik Jana Pawła II

 


 

Galeria zdjęć

 

Żywy Pomnik Jana Pawła II - prace wykończeniowe
Żywy Pomnik Jana Pawła II - docieplenie budynku
Prace wykończeniowe przy budynku gospodarczo-garażowym Warsztatów Terapii Zajęciowej
Żywy Pomnik Jana Pawła II - wylewki i wstawianie okien
Wymiana drzwi i remont w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej
Adaptacja poddasza Warsztatów Terapii Zajęciowej
Wiercenie otworów pod pionowy kolektor gruntowy
Remont kaplicy cmentarnej
Remont Warsztatów Terapii Zajęciowe
Budowa Żywego Pomnika Jana Pawła II
Wymiana kostki na dziedzińcu kościoła
Renowacja wyposażenia kościoła
Remont muru przykościelnego
Remont zakrystii
Remont wejścia na chór
Wykonanie izolacji poziomej
Ocieplenie poddasza kościoła
Początek remontu - wrzesień 2005