PRZYGOTOWANIE DO POGRZEBU:

Pogrzeb chrześcijański nie jest sakramentem. Zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Jest to jednak obrzęd liturgiczny Kościoła, przez który chcemy pomóc zmarłej osobie w osiągnięciu życia wiecznego.

 

1.       Zgłaszając śmierć osoby i ustalając pogrzeb chrześcijański należy przedstawić w kancelarii parafialnej akt zgonu i poinformować o ostatnich sakramentach przyjętych przez zmarłego (spowiedź, Komunia św, namaszczenie).

2.       Jeśli zmarły jest spoza parafii należy okazać zezwolenie tamtejszego proboszcza na pochówek jego zmarłego parafianina.

3.       Chcąc pochować zmarłego w innej parafii należy również odebrać z naszej kancelarii odpowiednie zezwolenie.

4.       Należy skontaktować się z grabarzem (tel. 146 830 610, kom. 516 224 695), kościelnym (kom. 884 251 904) oraz organistą  (kom. 536 001 063) celem poinformowania ich o pogrzebie.

5.       Uczestnicząc w pogrzebie staraj się pomóc zmarłemu przez modlitwę, spowiedź, przyjęcie Komunii świętej i powagę i skupienie podczas obrzędu.

 

 

Zachęcamy, aby trumnę z ciałem zmarłego przywieźć do kościoła na katafalk na pół godziny przed rozpoczęciem pogrzebu. Jest wtedy dogodniejsze miejsce i czas na wspólnotową modlitwę większej liczby parafian chcących włączyć się w pomoc zmarłemu.

 

 

NASZA PAMIĘĆ O ZMARŁYCH:

Po pogrzebie starajmy się zapewnić zmarłym stałą pomoc modlitewną polecając ich Miłosierdziu Bożemu. Może to być np.:

 

1.        Msza święta ( w 30 dzień po śmierci, w rocznicę śmierci, w dniu imienin …)

2.        Msze gregoriańskie za zmarłego (30 Mszy św.)

3.        „Wypominki” w miesiącu listopadzie

4.        Zyskiwanie odpustów za zmarłych

5.        Troska o estetykę grobu na cmentarzu

 

Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla religii Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów.