PRZYGOTOWANIE DO MAŁŻEŃSTWA:

1.       Narzeczeni mający zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem.

2.     Zgłaszając się powinni dostarczyć następujące dokumenty:

·          dowód tożsamości

·          świadectwo chrztu świętego (nie starsze niż trzy miesiące), jeśli chrzest był w innej parafii

·          świadectwo bierzmowania (jeśli brak odpowiedniej adnotacji o bierzmowaniu na świadectwie chrztu)

·          świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)

·          świadectwa ocen z religii z ostatnich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

·          zaświadczenie z USC o zawartym kontrakcie cywilnym, jeśli nie ma być ślubu konkordatowego

3.       Na podstawie powyższych dokumentów zostaje spisany protokół przedślubny, a następnie wygłoszone są zapowiedzi (wywieszone w gablocie i podane na stronie internetowej parafii przez 3 niedziele). Narzeczony(a), który(a) nie jest z naszej parafii otrzymuje dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii, który po wygłoszeniu należy przynieść z powrotem do kancelarii.

4.       Przy ślubie konkordatowym, po spisaniu protokołu narzeczeni udają się do Urzędu Stanu Cywilnego i tam spisują dokument w trzech jednakowobrzmiących egzemplarzach o stanie wolnym obojga kandydatów („Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”), które następnie przynoszą do kancelarii parafialnej.

5.       Narzeczeni przystępują dwukrotnie do spowiedzi przedmałżeńskiej (pierwsza po spisaniu protokołu, druga spowiedź na dzień przed ślubem). Przystępując do spowiedzi należy zaznaczyć, że to spowiedź przedślubna. Mają także obowiązek uczestniczyć w trzech spotkaniach w Poradni Rodzinnej.

6.       Spotkania w Poradni Rodzinnej w Brzostku odbywają się w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 11.00. w sali Jana Pawła II (pod plebanią). Prowadzą je ks. Proboszczp. Jolanta Synowiecka tel.kom. 507 515 288 (Dekanalny Doradca Życia Rodzinnego).

TEMATYKA KATECHEZY PRZEDŚLUBNEJ

1.

Znaczenie i wartość sakramentu małżeństwa

2.

Miłość narzeczeńska, małżeńska i rodzicielska

3.

Biologiczne podstawy Naturalnego Planowania Poczęć

4.

Etyczne aspekty miłości  małżeńskiej

5.

Kultura pożycia małżeńskiego

6.

Sporządzanie karty cyklu miesięcznego

7.

Rodzina w służbie życiu. Kultura życia, a kultura śmierci

8.

Metody Naturalnego Planowania Poczęć

9.

Interpretacja kart cyklu

7.       Wypada, aby świadkowie ślubu również przystąpili do spowiedzi.

8.       Przed ślubem nowożeńcy powinni poinformować Siostrę (kościelnego) i Organistę o terminie ślubu i ustalić jego przebieg.

9.       W dniu ślubu świadkowie przed Mszą św. przychodzą do zakrystii, podpisują dokumenty i przynoszą obrączki oraz kartki potwierdzające spowiedź narzeczonych.

10.    Nowożeńcy podpisują dokumenty po zawarciu sakramentu.

11.    Zazwyczaj sakrament małżeństwa zawiera się w parafii narzeczonej lub narzeczonego. Zawarcie sakramentu poza parafiami własnymi także jest możliwe po uprzednim uzyskaniu tzw. licencji.

 

 

Cykl katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa (tzw. kurs przedmałżeński) w naszej parafii odbywa się co kilka lat.

Natomiast w parafii św. Stanisława w Jaśle katechezy te głoszone są przez cały rok w każdy poniedziałek o godz. 17.00 w budynku plebanii przy ul. Krasińskiego 4. (jest to 6 cotygodniowych spotkań, po których otrzymuje się zaświadczenie).