Króluj nam Chryste!

 

Łacińskie słowo: ministrare oznacza "służyć, pomagać". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Mając na uwadze piękno sprawowania liturgii już wiele wieków temu, została utworzona funkcja ministranta, który jako członek ludu Bożego, sprawuje swoją posługę, pomagając w czasie Mszy Świętej według określonych przez Kościół przepisów. Wiąże się z tym wiele obowiązków, jakich podejmujący służbę chłopak, musi być świadomy i w miarę swoich możliwości wypełniać je. Wśród nich jest możliwie częsta posługa w czasie Mszy Świętej, formowanie siebie przez poznawanie Słowa Bożego, a nawet pomoc w pracach przy kościele.

Ministrant musi być świadomy swojej roli w czasie sprawowania Ofiary Eucharystycznej, która zostaje mu powierzona i z należytą czcią i troską przygotować się do niej. Służą temu: okres przygotowawczy przed zostaniem pełnoprawnym ministrantem, w czasie którego wszyscy chętni przyglądają się bardziej doświadczonym kolegom i próbują swoich sił w kolejnych posługach; organizowane przez Diecezję „Wakacje z Bogiem” czyli turnusy ministranckie, na których chłopcy poznają zasady liturgii oraz dobrze się bawią na wspólnych wyjazdach oraz zbiórki organizowane przy kościele parafialnym.

Każdego roku nie brakuje chętnych do podjęcia tej funkcji, co jest radością dla całego Kościoła. Jak wiele lat temu tak i teraz, przed ministrantem stawiane są wymagania zarówno moralne, które dotyczą nie tylko troski o piękno liturgii ale również świadczenie indywidualną postawą o swojej wierze i świadomości pełnionej funkcji.

W wolnym czasie ministranci spotykają się, żeby pograć w piłkę, spędzić czas przy ognisku lub na pielgrzymce, które są organizowane regularnie, każdego roku do Sanktuarium Matki Bożej w Przeczycy 15 sierpnia oraz Katedry i WSD w Rzeszowie w Wielki Czwartek.

 


Najmłodsi ministranci parafii Brzostek


 

 

Ministranci i lektorzy w Brzostku - kwiecień 2015 r.L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko
1 Bachara Jakub 23 Parat Jakub
2 Bielański Krzysztof 24 Rams Albert
3 Boroń Jakub 25 Siedlarski Stanisław
4 Boroń Maciej 26 Sokół Szymon
5 Drechny Dawid 27 Stanisz Dawid
6 Finek Krystian 28 Staniszewski Mateusz
7 Jurkiewicz Antoni 29 Surdel Mateusz
8 Kania Krzysztof 30 Szczepanik Szymon
9 Kania Szymon 31 Szukała Rafał
10 Komisarz Kacper 32 Szwed Grzegorz
11 Komisarz Piotr 33 Szybist Dawid
12 Kopeć Gabriel 34 Szybist Grzegorz
13 Kowalczyk Damian 35 Święch Dariusz
14 Krzyszczuk Michał 36 Trychta Arkadiusz
15 Kuczwara Wiktor 37 Trychta Grzegorz
16 Kulczak Krystian 38 Tyburowski Jan
17 Lejkowski Łukasz 39 Wal Dominik
18 Matyjasik Damian 40 Wąsik Szymon
19 Matyjasik Łukasz 41 Wojnar Maciej
20 Noga Krystian 42 Wójcik Adrian
21 Nowak Jakub 43 Wójcik Waldemar
22 Nowicki Krzysztof

 


 

Ministranci i lektorzy w Bukowej


 

L.p. Imię i nazwisko L.p. Imię i nazwisko
1 Kolbusz Kacper 6 Wołowiec Jakub
2 Kowalski Kamil 7 Dziedzic Weronika
3 Pietrzak Jakub 8 Kobak Wiktoria
4 Szarek Konrad 9 Kolbusz Ola
5 Szarek Szymon 10 Łącka Wiktoria

 


 


 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Od początku chrześcijaństwa sprawowano Najświętszą Ofiarę wraz z asystą liturgiczną. Na początku byli to diakoni.
Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa ukształtował się osobny urząd lektora. Wspaniałe świadectwo lektorom tamtych czasów wystawił biskup Cyprian, męczennik z Kartaginy. W jednym ze swych listów opowiada o Aureliuszu, który odważnie bronił wiary i cierpiał z jej powodu. Biskup tak pisze: "Niech rozpocznie posługę lektora. Jego głos, którym wyznawał Boga w tak trudnych okolicznościach, zasłużył na to, by zabrzmiał przy uroczystym czytaniu słowa Bożego”.

W wiekach średnich do mszy św. usługują klerycy, a od Soboru Trydenckiego ministranci. Dopiero po Soborze Watykańskim II (1963-1965) powrócono do starej tradycji Kościoła. Podkreślono rolę świeckich w sprawowaniu kultu Bożego i powierzono na nowo funkcję lektora także osobom świeckim nie posiadających święceń.

W Diecezji Rzeszowskiej Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza (LSO) działa od początku jej powołania tj. 25 marca 1992 roku. Diecezjalne duszpasterstwo LSO zdołało działa na różnych polach: mistrzostwa ministrantów i lektorów w piłce nożnej, podczas ferii rozgrywki halowe dla ministrantów i lektorów z parafii Rzeszowa, gazetkę w formie plakatu, stronę internetową. Działalność duszpasterstwa to także organizowanie rekolekcji wakacyjnych w różnych zakątkach naszej diecezji - Kotań, Kupno, ale nie tylko na terenie naszej diecezji. Od kilku już lat, lektorzy z naszej diecezji mają do dyspozycji dwa turnusy w domu rekolekcyjnym w Sandomierzu. W czasie wakacji od 1999 roku organizowana jest Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rzymu .

 
 
[ Wydarzenia ]  [ LSO ]  [ Formacja ]  [ Patronowie ]  [ Galeria zdjęć ] [ Archiwum ]