MISYJNE WAKACJE Z BOGIEM 2009

 

„Jakby to było pięknie, gdyby wszystkie polskie dzieci

włączyły się w dzieło niesienia pomocy misjom

 i aby wśród dzieci rozpowszechnił się

 zwyczaj modlitwy i codziennego ofiarowania życia za misje”.

 Jan Paweł II, największy misjonarz świata

 

 

        W dniach od 20 – 24 lipca w naszej parafii zostały zorganizowane warsztaty pt. „Misyjne wakacje z Bogiem”. Uczestniczyły w nich dzieci i młodzież należąca do „Parafialnego Ogniska Misyjnego” z Zespołu Szkół w Nawsiu Brzosteckim i Szkoły Podstawowej w Brzostku oraz wszystkie chętne dzieci. Był to już kolejny trzeci tydzień wakacyjnych spotkań dla dzieci powstały z inicjatywy ks. proboszcza w naszej parafii.

        Podczas zorganizowanego wspólnego wypoczynku mali misjonarze dobrze się bawili, odpoczywali, poznawali wiele ciekawych rzeczy, ale również pogłębiali swoją  misyjną formację i przyjaźń z Panem Jezusem. Każde zajęcia rozpoczynały się modlitwą misyjną dzieci i odmówieniem dziesiątka różańca w wyznaczonych na dany dzień intencjach misyjnych. Każdy dzień tygodnia był poświęcony jednemu z 5 kontynentów. Dzieci miały możliwość zapoznania się w skrócie z geografią, historią, klimatem, roślinnością i żyjącymi tam zwierzętami, oraz problemami z jakimi dany kontynent się boryka, a zwłaszcza z sytuacją dzieci tam mieszkających. Efektem tych zajęć były prace plastyczne w formie plakatów tematycznych oraz piękny kilkumetrowy różaniec misyjny, na którym mali misjonarze będą się modlić w Kościele w miesiącu październiku podczas tygodnia misyjnego. Poznając życie swoich rówieśników z krajów misyjnych dzieci odkrywały również piękno naszej ojczystej przyrody, wszystko co nas otacza: słońce, niebo, łąki i lasy, góry i doliny, nawet kolorowe motyle, świerszcze i ptaki! A było to możliwe dzięki pieszej wędrówce pośród pól i łąk do pobliskiej kaplicy cmentarnej w Kleciach. Były również gry i zabawy sportowe na szkolnym boisku oraz placu zabaw dla dzieci. Uatrakcyjnieniem spotkań była gra kolorów – dzieci ubierały się w poszczególne kolory odpowiadające danemu kontynentowi, jaki w danym dniu poznawały. Całości spotkań towarzyszyła muzyka i śpiew przy akompaniamencie gitary zespołu muzycznego, któremu przewodniczył Marcin Parat. Dzięki uprzejmości rodziców i hojności sponsorów dzieci codziennie otrzymywały mały poczęstunek a były to: owoce, ciastka, kanapki, małe grillowanie, soki i napoje. W przygotowywaniu prac plastycznych, zajęć sportowych i posiłków swoją pomoc zaoferowały misyjne asystentki, były to: Ola i Paulina Grygiel oraz Agnieszka Sztorc. Opiekę pedagogiczną sprawowały p. Marzena Grygiel, Jolanta Synowiecka i Barbara Grygiel. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania i uatrakcyjnienia tej formy wypoczynku naszych dzieci bardzo serdecznie dziękujemy, a małych misjonarzy, ze względu na duże zainteresowanie tą formą zajęć, zapraszamy już za rok podczas następnych wakacji.

 

„Misje bowiem odnawiają Kościół, wzmacniają wiarę i tożsamość chrześcijańską, dają życiu chrześcijańskiemu nowy entuzjazm i nowe uzasadnienie. Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!” (Redemporis Missio, 2).

 

 

Zobacz galerię zdjęć

 


 

 

Na terenie parafii działają dwa Ogniska Misyjne Dzieci. Jedna grupa działa przy Zespole Szkół w Nawsiu Brzosteckim, którą kieruje Pani katechetka Marzena Grygiel. Druga, to uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzostku, którą opiekuje się Pani katechetka Jolanta Synowiecka.

 

 

PAPIESKIE DZIEŁO MISYJNE DZIECI

 

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, powstało we Francji w I połowie XIX w. z inicjatywy bp. Karola de Farbin Jaksona .On to właśnie oddał się sprawie włączenia najmłodszych chrześcijan w misyjne dzieło Kościoła.

W roku 1842 biskup ten przejął się mocno sytuacją dzieci w Chinach, skąd misjonarze przesyłali dramatyczne opisy sytuacji dzieci umierających z głodu, bez jakiejkolwiek pomocy. Po rozmowie z Pauliną Jaricot- Założycielka Dzieła Rozkrzewiania Wiary zrealizował plan tej pomocy. Na apel: "Niech dzieci ratują dzieci!" - odpowiedz była spontaniczna, a idea tej pomocy zaowocowała dalszą działalność: "zbawienie dzieci przez dzieci".

W roku 1843, dnia 19 maja zatwierdzone zostały Statuty Dzieła, pod nazwą: "Świętego Dzięcięctwa Pana Jezusa", a później "Dzieła Misyjnego Dzieci". Tego samego roku działalność misyjną dzieci podjęły kraje zachodniej Europy, a dziś istnieje i działa ponad w l 00 krajach na różnych kontynentach.

W Polsce dzieła to rozpoczęło działalność w 1858 r. Pomimo zaborów zasięgiem swym obiło cały kraj i działalności tej nie przerwał ani I wojna światowa, ani kryzys powojenny. Natomiast II wojna światowa i ustrój komunistyczny jaki po niej zaistniał zahamował tę pracę misyjną na wiele, bo ponad 40 lat.

W latach 70-tych odżyły struktury organizacyjne tego Dzieła i innych Papieskich Dzieł Misyjnych w naszej ojczyźnie, a Sobór Watykański II podkreślił obowiązek" wpajania katolikom od dzieciństwa ducha prawdziwie powszechnego i misyjnego" Dziełu udzielali aprobaty i poparcia kolejni Papieże od Grzegorza XVI aż po Jana Pawła II.

3 maja 1922 r. Papież Pius XI nadał dziełu tytuł "Papieskie" i stało się ono odtąd własnością Stolicy Apostolskiej. W naturze dzieła leży też uniwersalizm, a więc działalność na rzecz dzieci w krajach misyjnych całego świata. Dzieło to przez solidarność z Papieżem niesie pomoc i troszczy się o zbawienie wszystkich dzieci. Przejawem uniwersalizmu jest przede wszystkim modlitwa dzieci w intencjach, które wyznacza i modli się Papież, ofiarowanie cierpień smutków , wyrzeczeń i radości, a także choćby drobne ale regularne ofiary z własnych wyrzeczeń, składane do dyspozycji Ojca Świętego.

Patronem PDMD jest Dziecię Jezus, a świętem patronalnym uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia. Dowodem przynależności jest legitymacja. Dzieci za swoja działalność otrzymują nadto specjalne "Błogosławieństwo Ojca Świętego Jana Pawła II.

5 sierpnia 1980 r. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział" Dziękuję osobom ( ... ), które wychowują dzieci do niesienia pomocy duchowej i materialnej wielu rówieśnikom w krajach, które jeszcze nie znają Jezusa.

 

 

 

 

 

CELEM SPOTKAŃ CZŁONKÓW OGNISKA MISYJNEGO JEST:

 

1.       Wspólna modlitwa, czytanie i rozważanie Słowa Bożego.

2.       Pogłębienie wiedzy o misjach przez pogadanki, filmy, czytanie czasopism misyjnych, spotkania z misjonarzami.

3.       Przygotowanie do udziału w nabożeństwach misyjnych - Tydzień Misyjny, Niedziela Misyjna, Misyjny Dzień Dziecka, Biały Tydzień, pierwsze piątki miesiąca oraz niedzielne Msze św. z udziałem dzieci (czytania, śpiew psalmu, modlitwa wiernych, komentarze, procesja z darami).

4.       Praca w środowisku na rzecz drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy.

5.       Wystawianie inscenizacji Bożonarodzeniowych - spotkanie opłatkowe, jasełka, kolędnicy misyjni.

6.       Pisanie listów do misjonarzy.

7.       Wykonywanie drobnych przedmiotów ( kartki świąteczne, wieńce adwentowe, palmy wielkanocne itp. ), które później można będzie sprzedać i uzyskać w ten sposób ofiary na cele misyjne.

8.       Rozprowadzanie czasopism misyjnych, sprzedaż kalendarzy misyjnych.

9.       Przygotowanie gazetki misyjnej w szkole.

10.    Udział w różnych konkursach tematycznych.

11.    Organizowanie pielgrzymek misyjnych, ognisk, gier i zabaw.

12.    Współpraca z Warsztatami Terapii Zawodowej w Brzostku (prezentacja przygotowanych inscenizacji, spotkania integracyjne)

 

 

OGÓLNY PLAN SPOTKAŃ OGNISKA MISYJNEGO

 

·          modlitwa misyjna dzieci

·          odmawianie dziesiątka różańca w intencjach misyjnych

·          śpiew piosenek misyjnych, religijnych

·          czytanie Pisma Św. lub wybranych artykułów z prasy misyjnej i wspólna dyskusja na ich temat

·          realizacja poszczególnych zadań zaplanowanych na dany tydzień

·          przygotowanie inscenizacji, akademii, adoracji

·          przygotowanie i prowadzenie rozważań do Różańca i Drogi Krzyżowej

·          wykonywanie palm ,stroików świątecznych, rozprowadzanie kalendarzy misyjnych, aktualizacja gazetki misyjnej, nauka nowych piosenek, gry i zabawy, ogniska itd.)

·          praca w środowisku na rzecz drugiego człowieka, który potrzebuje pomocy (akcje charytatywne, wolontariat)

 

 

opracowała Marzena Grygiel