[ strona 3 ] [ strona 2 ] [ strona 1 ] zarząd ]

WYKAZ CZŁONKÓW PARAFIALNEGO KOŁA CARITAS

Przewodnicząca - Kazimiera Gotfryd
Zastępca przewodniczącej - Zuzanna Wójcik
Sekretarz - Mateusz Domaradzki

 
Członkowie

Brzostek:
Bogumiła Pietrzycka
Eżbieta Michalik
Wiesława Gawrych
Wanda Szarek
Władysława Żyguła
Danuta Pruchnik

Bukowa:
Wiktoria Szarek
Helena Drozd

Klecie:
Piotr Staniszewski
Janina Urbańska
Albina Solecka

Nawsie Brzosteckie:
Jadwiga Białas

Zawadka Brzostecka:
Irena Ogórek

Wola Brzostecka:
Anna Bielańska
Małgorzata Grygiel

Rozporządzenie Caritas Parafii Brzosteckiej

Informacja z dnia 14.08.2014r

w sprawie sposobów i trybów udzielania pomocy potrzebującym z parafii Brzostek.

§1

Za każdym razem gdy mowa będzie o  rozporządzeniu, oznacza to mowę o rozporządzeniu w sprawie sposobów i trybów udzielania pomocy potrzebującym z parafii Brzostek.

§2

Rozporządzenie posiada moc intrukcji postępowania. Każdy przypadek zapotrzebowania pomocy jest przypadkiem odrębnym i należy go rozpatrywać indywidualnie.

§3

Pomoc w szczególności bedzie kierowana do dzieci z rodzin znajdujących się w ciężkiej sytuacji do 18 roku życia.

§4

Wspomagane będą rodziny, które w sposób realny wymagają tejże pomocy.

§5

Decyzje o przydzieleniu pomocy należy do osób prowadących dyżur, w przypadku cięższych lub nieznanych indywidualnych przypadków zapotrzebowania decyzja ta może być odroczona i podjęta przez komisję, która to składa się z wszystkich członków Caritasu Brzostek.

§6

Decyzje podejmowane będą na podstawie wywiadu lokalnego opartego na wiedzy o sytuacji społecznej przez członków Koła Caritas i informacji uzyskanych w innych  znajdujących się na terenie Parafii Brzostek.

§7

Świadczona pomoc mieć będzie przede wszystkim charakter materialny. Stosowane nie będą bezpośrednie finansowe środki zapomogowe.

§8

Zakupy zapomogowe dokonywane będą zgodnie z zapotrzebowaniem w towarzystwie członka Caritasu, który dokonywał będzie płatności.

§9

Dowodem dokonanego zakupu będzie paragon/rachunek ponumerowany i zachowany w archiwum Caritasu oraz pisemne poświadczenie osoby odbierającej pomoc wraz z osobą udzielającą pomocy znajdującej się na liście - załącznik nr.1
            Sekretarz                                                                                                                                       Przewodnicząca

    Mateusz Domaradzki                                                                                                                         Kazimiera Gotfryd