Historia parafii


W dokumentach historycznych, pierwszą wzmiankę o Brzostku znajdujemy w dokumentach legata Idziego z lat 1125-1126, jako przynależącym do klasztoru Benedyktynów z Tyńca z siedzibą w Kleciach. W Kleciach był kościół p.w. św. Leonarda Opata z jego obrazem w wielkim ołtarzu. Obraz ten ściągał liczne pielgrzymki wiernych, także ościennych krajów. Pielgrzymi otrzymywali tu różne łaski, o czym wspomina ks. Jan Długosz. Oprócz kościoła w Kleciach był także kościół w Brzostku. Wzmianka o nim pochodzi z 1367 r. Za czasów ks. Jana Długosza obydwa kościoły były pod zarządem proboszcza w Brzostku a kościół w Kleciach stał się filialnym.

W wyniku rozbiorów Brzostek znalazł się w granicach Austrii, a parafia włączona została do Diecezji Przemyskiej, dotąd należała do diecezji Krakowskiej. W tym też czasie skasowano klasztor benedyktynów w Kleciach, a kościół w 1829 r. przeniesiono do Sieklówki (w 1992 r. spłonął). Na miejscu przeniesionego kościoła wybudowano w 1890 r. neogotycką kaplicę. W Brzostku zaś na miejscu starego kościoła wybudowano nowy kościół, w stylu klasycystycznym, p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, konsekrowany w 1826 r. Z kościoła w Kleciach, przeniesiono do nowego kościoła w Brzostku renesansowy Ołtarz św. Leonarda i chrzcielnicę.

Obecny kościół parafialny, podczas drugiej wojny światowej, został poważnie uszkodzony. Pocisk zniszczył wieżę, a powstały pożar strawił dach kościoła, organy i wyposażenie. Ołtarze jednak ocalały. Po wojnie kościół odbudowano i odrestaurowano. Pod koniec XX wieku kościół ponownie odrestaurowano, dobudowano boczne nawy, położono nową polichromię, przeprowadzono renowację Ołtarza św. Leonarda.

W latach 1995-97 w Bukowej wybudowano kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego. Bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski, dokonał jego poświecenia w dniu 06.08.1997 r.

Kościł przed wojną

Kościół parafialny

(lata międzywojenne)

kościół obecnie

Kościół parafialny

(wygląd obecny)

ołtarz św. Leonarda

Ołtarz św. Leonarda

ołtarz

Ołtarz

ołtarz boczny

Ołtarz Matki Bożej

Kaplica Bukowa

Kościół filialny w Bukowej